Skigo HF Klister Universal, Klistervalla

250 kr
Den här produkten är otillgänglig

Skigo HF Klister Universal, Klistervalla

HF Klister Universal, ett brett register, -5 / +10 ºC . Alla snötyper. Innehåller fluor, termoelastisk.

HF klistret har en hög fluorhalt som motverkar att smutspartiklar fastnar i klistret. Detta gör att glidet och fästet kan bibehållas under en länge tid. HF klistret är också termoelastiskt som gör att att klistret varierar i hårdhet med temperaturen, detta förhindrar underfrysning.

HF Klister Universal. Alla fören. Mycket stort användningsområde, ett säkert val i kornig snö långt upp på minusskalan, betjänar bra ända upp till 10 plusgrader.

Temp ºC -5 / +10

Christer Majbäck berättar om klistret (YouTube, öppnas i en ny flik).