Längdstavar

Rekommenderad stavlängd för klassiskt: din längd (cm) x 0,85 = stavlängd
Rekommenderad stavlängd för skate: din längd (cm) x 0,90 = stavlängd