Skigo HF Burkvalla

125 kr 249 kr
Variant:
125 kr
125 kr 249 krdu sparar 125 kr

SKIGOs HF fästvallor har en hög fluorhalt som motverkar att smutspartiklar fastnar i vallan. Detta gör att glidet och fästet kan bibehållas under en länge tid. HF vallan är också termoelastiskt vilket innebär att vallan varierar i hårdhet med temperaturen, detta förhindrar underfrysning.

Blå

SKIGOs HF Blå, en valla för den korniga och gamla snön. Ej för nysnö. Fäster i samtliga kallföres-temperaturer. HF Blå, en kallvalla som ger ett fäste i temperaturen -1 till -15 grader. För den gamla snön.

Temp °C -1/- 20

Violet

SKIGOs HF Violett  har ett mycket brett temperaturspann, klarar alla snötyper, bäst i nysnö och finkornig snö. Mycket bra “bett” och “len” i sitt rätta före. HF Viloett klarar alla snötyper men har sitt optimala före i nysnö och finkornig snö. En bred och allsidig valla. -2 till -15 grader.

Temp °C -2/- 15

Röd

SKIGOs HF Röd är en fästvalla som är optimal kring noll grader och ett par minusgrader. Distinkt fäste för den aktuella temperaturzonen. Klassas som en bred valla som klarar många och växlande fören. Rekommenderas. HF röd, mycket säker vid ett före kring 0 grader. Alla snötyper. Smutsavvisande och termoelastisk.

Snötyp: Alla
Temp: °C +1/- 3
Vikt: 45 gram

Gul

HF Gul fungerar i alla snötyper, mycket funktionell när spåren börjar bli glatta. Temperaturspann -1 till +5 grader. HF Gul är en mjukare fästvalla som passar när temperaturen är kring 0 grader samt ett par plusgrader. Smutsavvisande och termoelastisk.