Skigo Riller set – Strukturverktyg

1 500 kr
Den här produkten är otillgänglig

Skigo Riller set – Strukturverktyg

Rillerset från Skigo som hanterar samtliga fören på plus och minussidan.

Komplett rillerset med handtag och tre strukturrullar för olika fören. Enkel hantering och byte av strukturmall, smidig. Strukturen läggs efter att du har slutfört glidvallningen. Bestäm djupet på strukturen genom att lägga olika mycket tryck på rillerhandtaget. Rilla i skidans färdriktning.

Omtyckt bland vallarna, har de strukturer som ofta används, ger ett säkert resultat

Strukturrullar:
• V-struktur 1 mm (nysnö), Temperatur: +2 till -15 °C
• Rak struktur 2 mm, Temperatur: +15 till -6 °C
• Rak struktur 1 mm, Temperatur: +5 till -10 °C.