Skigo XC Klister Universal, Klistervalla

129 kr
129 kr
129 kr

Skigo XC Klister Universal, Klistervalla

SKIGOs XC Universal klister är ett klister för växlande fören. Fluorfri.

XC Universal, ett klister för växlande förhållanden kring 0 grader. Klarar en snö som varierar från grov till finkornig. Levererar upp till -3 grader i en grovkornigare snö.

ºC +3 / -1

Christer Majbäck berättar om klistret (YouTube, öppnas i ett nytt fönster).