Vauhti Skin Ski Care Red, 80ml

249 kr
249 kr
249 kr

Skin-impregnering. Håller bort smuts och fukt från skinnet, samt minskar risken för ifrysning. Ett måste till dina skin-skidor.

Vauhti’s Skin-produkter har utvecklats för att rengöra och underhålla skin-skidornas stighudar. Produkterna innehåller inte alifatiska och aromatiska kolvätelösningar eftersom dessa ämnen, även i små mängder, kan resultera i att stighuden lossnar från skidan. Använd dessa produkter regelbundet för att få ut bästa prestanda och livslängd från stighuden. Patent har beviljats både för Skin Cleaner och Skin Care-produkterna.

För blöt och smutsig snö. Hjälper att hålla skinnet rent, torrt och förhindrar risken för isbildning i skinsen, och på så sätt bibehåller och förbättrar både grepp och glid på skinskidorna.

Applicera skin-impregnering genom att täcka hela skinsen med vätskan och låt det torka in.