Vauhti Skin Ski Cleaner, 80ml

199 kr
199 kr
199 kr

Rengöring för skinnet på dina skin-skidor. Att hålla dem rena är väldigt viktigt då ett smutsigt skin drar till sig mer smuts och ger dig sämre fäste och glid.

Vauhti’s Skin-produkter har utvecklats för att rengöra och underhålla skin-skidornas stighudar. Produkterna innehåller inte alifatiska och aromatiska kolvätelösningar eftersom dessa ämnen, även i små mängder, kan resultera i att stighuden lossnar från skidan. Använd dessa produkter regelbundet för att få ut bästa prestanda och livslängd från stighuden. Patent har beviljats både för Skin Cleaner och Skin Care-produkterna.

Unik produkt för rengöring av stighudarna från smuts och fästvalla.

Applicera i fiberlene eller hushållspapper och torka rent skinsen.