Spannmätning av längdskidor

150 kr
Typ av tjänst:
150 kr
Kontrollera den lokala tillgängligheten

Spannmätning av längdskidor.

Vi mäter spann och tryckzoner på klassiska, skate och stakskidor.

Med hjälp av vår Ski Selector kan vi analysera dina skidor.

Att ha ett bra spann och tryckzoner/glidzoner, är det viktigaste för att en skida ska ha bra fäste och/eller glid.

Spannmätning i Skiselector.

Fästzoner

150 kr

Glidzoner

200 kr

Fästzoner & Glidzoner

300 kr